DESPRE NOI

Comisia Nationala pentru Alternative Educationale (C.N.A.E.) este un organism consultativ, fara personalitate juridica, al Ministerului Educatiei Cercetarii, Tineretului si Sportului (M.E.C.T.S.).

C.N.A.E se constituie si isi desfasoara activitatea conform prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare a Comisiei Nationale pentru Alternative Educationale, elaborat in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale Nr.1/2011, art. 94 alin. (3), art. 59 si aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

C.N.A.E. sprijina M.E.C.T.S. si institutiile subordonate acestuia in exercitarea atributiilor din domeniul invatamantului preuniversitar alterantiv de stat si particular.

C.N.A.E stimuleaza pluralismul educational prin colaborarea cu organizatiile neguvernamentale care gestioneaza dezvoltarea alternativelor educationale.

DATE DE CONTACT:

E-mail: cnae_mects@yahoo.com
Web-site: www.cnae.ro


Acest site a fost realizat cu sprijinul financiar al Scolii Nr. 11 Oradea
NOUTATI

Simpozion International "20 de ani de Pedagogie Freinet in Romania", Timisoara, 24 octombrie 2013

Detalii Inscriere


Seminar introductiv in pedagogia Montessori: 06.07.2012 - 08.07.2012

Detalii


Consfatuirile nationale ale inspectorilor pentru invatamant particular si alternativ

Ploiesti, 3-4 octombrie 2011
Agenda


Proiecte de acte normative subsecvente Legii Educatiei Nationale

Click pentru detalii